menu
CZ
EN DE CZ

Tvorba a ověření konceptu (PoC)

Základem našeho projektového přístupu je snaha stavět na pevných základech. Chápeme, že každý krok procesu je pro úspěch projektu klíčový. Proto začínáme fází konceptu a úzce s vámi spolupracujeme na vývoji komplexního řešení a předvídání možných problémů.

Poté následuje naše ověření konceptu (PoC), což je klíčová fáze implementace řešení. Během PoC řešíme nejkritičtější problémy identifikované ve fázi konceptu. Tím nejen umeteme cestu k bezproblémové implementaci, ale také získáme jasnou představu o potřebných kapacitách.

Díky našim osvědčeným zkušenostem s PoC zajistíme, že váš projekt bude pokračovat s jistotou, podpořený důkladným ověřením navrhovaného řešení.

Poradenství

Jako zkušení odborníci na digitální plánování a zpracování dat sahají naše poradenské služby daleko za oblast stavebnictví. Díky hlubokému porozumění dynamice projektu se zapojujeme již od rané koncepční fáze, řídíme rozpracování nápadů a provádíme důkladnou obchodní analýzu.

Prostřednictvím mnoha ověření konceptů (PoC) jsme již vyhodnotili životaschopnost různých projektů. Naše zapojení do BIM iniciativ nám poskytlo cenné poznatky získané na základě praktických zkušeností z projektů různého rozsahu, konzultací při uvádění do provozu i u smluvních stran.

S využitím síly našeho zkušeného týmu nabízíme komplexní podporu a poradenství ve všech formách a fázích projektu. Ať už jste v počátečních fázích, nebo potřebujete odborné vedení během implementace, jsme tu, abychom vám pomohli dosáhnout vašich cílů.

Tvorba obsahu/modelování

Náš tým zkušených inženýrů, architektů a modelářů se specializuje na vytváření výjimečného obsahu pro vaše projekty. Jsme hrdí na to, že dodáváme vysoce kvalitní BIM modely a přesná vstupní data, která zajistí úspěch vašeho snažení.

Díky pečlivému přístupu k detailům vynikáme v tvorbě jednotlivých prvků BIM a komplexních modelů BIM nejvyšší kvality, zahrnujících Revit rodiny. Díky tomu je zajištěno, že vaše digitální dvojče poskytuje nejen přesné geometrické znázornění budovy, ale zahrnuje také všechny důležité informace o jejích součástech.

Výsledný model slouží jako výkonná kombinace geometrických a alfanumerických dat a poskytuje holistické znázornění vašeho projektu. Díky centrální správě dat se stává spolehlivým jediným zdrojem pravdy (SSOT), což podporuje konzistenci a přesnost.

Tento komplexní model navíc slouží jako základ pro další analýzu dat a lze jej bezproblémově integrovat do komplexních softwarových řešení, čímž se otevírají nové možnosti vizualizace a rozhodování. Důvěřujte nám, že vám dodáme obsah, který předčí vaše očekávání a podpoří úspěch vašich projektů.

Skripty na míru

V éře digitální transformace chápeme výzvy, které přináší přemíra dat napříč různými odvětvími, včetně stavebnictví. V ioLabs se proto snažíme poskytovat indivizualizovaná řešení, která řeší komplexní potřeby našich klientů.

Díky hlubokému porozumění odvětví AEC a jeho různým softwarovým nástrojům a datovým platformám se specializujeme na vývoj skriptů na zakázku, které pomáhají překlenout rozdíly mezi často různorodými systémy. Naše odborné znalosti přesahují rámec konkrétních programů a zahrnují bezproblémovou integraci do datových platforem, aby byla zajištěna plynulá a efektivní workflow.

Ať už se potýkáte s integrací API nebo se pohybujete v uzavřených systémech, náš zkušený tým má znalosti a dovednosti, které vám pomohou rozšířit možnosti vašich stávajících řešení. Nabízíme inovativní a standardizované přístupy k překonání výzev a vytvoření harmonizovaného ekosystému pro vaši práci.

Spolupracujte s ioLabs, důvěryhodným partnerem s dlouholetými zkušenostmi s poskytováním robustních rozšíření a integrací. Dovolte nám podpořit vaši cestu k digitální transformaci a odemknout plný potenciál vašich datových platforem.

BIM management

Jako členové Švýcarské společnosti inženýrů a architektů (SIA) a aktivní účastníci iniciativy BuildingSMART, která je celosvětovou hnací silou digitální transformace stavebnictví, chápeme v ioLabs klíčovou roli efektivního informačního modelování staveb (BIM) pro úspěch projektu. Naše strategie zjednodušuje plánování a realizaci, čímž zvyšuje efektivitu projektu.

Naše bohaté znalosti v oblasti BIM projektového managementu podporují naši snahu nabízet služby na míru. Začínáme tím, že rozebereme základy projektu a v úzké spolupráci s vámi definujeme cíle a přesný koncept, který je v souladu s vaší vizí.

Zabýváme se BIM informačním managementem staveb, BIM koordinací a dalšími oblastmi, které přispívají k bezchybnosti BIM projektu. Vypracování dokumentace EIR, BEP nebo sladění úkolů s normou ISO 19650 - naše zkušenosti vás provedou každým krokem.

Úspěch závisí na nastavení procesů a odbornosti týmu. Náš důraz na spolupráci a podporu našich klientů přináší špičkové výsledky.

Spojte se s ioLabs a získejte důvěryhodné služby správy BIM, které optimalizují výkonnost projektu. Nechte nás vést váš projekt k dokonalosti a efektivitě.

Schedule a meeting